Skelbimo įkelimo sąlygos ir taisyklės

Gyvenu.de įsipareigoja:


 1. Rodyti apmokėtą skelbimą (toliau - skelbimas) tiek laiko, kiek už skelbimą yra sumokėta;

 2. Rodyti apmokėtą skelbimą, išryškintą ir visada virš neapmokėtų skelbimų portalo gyvenu.de skelbimų skyriuje skelbimo įvedimo metu nurodytoje skelbimų kategorijoje (pvz., „Būstas“) ir nurodytame skelbimo tipe („Ieškau“ arba „Siūlau“) tarp kitų apmokėtų skelbimų;

 3. Pradėti rodyti apmokėtą skelbimą tik tada, kai bus gautas patvirtinimas, kad už skelbimą yra sumokėta visa skelbimo įdėjimo metu nurodyta suma;

 4. Išsiųsti skelbimą įdėjusiam fiziniam ar juridiniam asmeniui sąskaitą (angl. invoice), jei asmuo to pageidauja;

 5. Visą su skelbimo įdėjimu susijusią informaciją (asmeninius duomenis, skelbimo tekstus ir pan.) neperduoti trečiosioms šalims, išskyrus policiją ir kitas valstybines įstaigas, jei šios įstaigos reikalaus šių duomenų.


Gyvenu.de neatsako:

 1. Už skelbimo įvedimo metu pateiktą ir skelbime rodomą informaciją ir jos teisingumą;

 2. Už po skelbimo įdėjimo galinčius kilti ginčus tarp skelbimą įdėjusio asmens ir su juo susisiekusio asmens;

 3. Už skelbimo įvedimo metu suvestos informacijos praradimą pasibaigus skelbimo rodymui;

 4. Už nuostolius, galinčius kilti dėl skelbimo publikavimo;

 5. Už banko kortelės ar „PayPal“ sąskaitos savininko nuostolius, jei banko kortele arba per „PayPal“ sąskaitą buvo atsiskaityta be savininko sutikimo.


Gyvenu.de turi teisę:

 1. Sustabdyti skelbimo rodymą arba nepradėti jo rodyti, jei skelbimo turinys neatitinka Vokietijoje galiojančių įstatymų;

 2. Sustabdyti skelbimo rodymą arba nepradėti jo rodyti, jei įtaria, kad skelbimo turinys gali būti klaidinantis, šmeižiantis, kurstantis nesantaiką ir pan.;

 3. Sustabdyti skelbimo rodymą iš anksto nepranešus skelbimą įdėjusiam asmeniui.

 4. Vartotojui siųsti laiškus, susijusius su vartotojo skelbimo publikavimu. Tokių laiškų pavyzdžiai (gali būti ir kitokių laiškų, susijusių su skelbimo publikavimu).: laiškas, patvirtinanatis, kad skelbimas buvo priimtas; laiškas informuojantis, kad skelbimas pradėtas rodyti; laiškas primenantis, kad skelbimo galiojimas baigiasi.


Skelbimą įvedantis asmuo įsipareigoja:

 1. Kad skelbime pateikiama informacija būtų teisinga, neklaidinanti, nešmeižianti kitų asmenų;

 2. Kad skelbime siūlomos paslaugos ir prekės atitiktų Vokietijos įstatymus;

 3. Kad už skelbimą apmokama asmenine banko kortele arba per asmeninę „PayPal“ sistemos sąskaitą. Priešingu atveju skelbimą įvedantis asmuo įsipareigoja, kad yra gavęs banko kortelės arba „PayPal“ sąskaitos savininko leidimą daryti apmokėjimą.